Zirconiseren

Als één van de eerste coaters in Europa heeft Deege Coating Moerdijk al meer dan 15 jaar geleden gekozen voor een duurzame en milieubewuste voorbewerking en afwerking van haar producten.
Zo hanteren wij een chroomvrije voorbehandeling.
Als hechtingslaag gebruiken we een door Qualicoat goedgekeurde voorbehandeling (het zirconiseren) i.p.v. chroom-6-houdende chemie (het chromateren). Chroomvrije behandelingen hebben geen nadelen m.b.t. milieu en ARBO. Het gebruik van chromateren bij de meeste oppervlaktebehandelingen wordt op korte termijn aan banden gelegd.

Het niet langer toepassen van chroom-6 als voorbehandeling heeft als bijkomend voordeel dat het recyclen van aluminium producten een stuk eenvoudiger, goedkoper en dus interessanter is.

Vrij van oplosmiddelen

De poeders die we aanbrengen bevatten geen oplos- en/of verdunningsmiddelen. Bij het poederlakken komen dus geen vluchtige oplosmiddelen vrij. Bovendien wordt in het proces het overtollige poeder opgevangen en hergebruikt.

Ecologische voetafdruk

De duurzaamheid van producten wordt uitgedrukt in een LCA-waarde (Life cycle analysis). LCA’s op bouwproductniveau vinden een belangrijke toepassing in de zogenaamde type III milieuverklaringen of Environmental Product Declarations (EPD). Deze verklaringen omvatten alle resultaten aangaande de milieu-evaluatie van het beschouwde product, alsook eventueel bijkomende milieu- en/of gezondheidsinformatie.   Architecten gebruiken deze waarden om de ecologische voetafdruk te berekenen van hun ontwerp. Producten met een chroomvrije voorbehandeling scoren erg goed in deze milieutechnische evaluatie!

 
 
Bel mij