Persoonsgegevens welke worden verwerkt
Deege Coating Moerdijk B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Deege Coating Moerdijk B.V., en omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op onze website verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. Deege Coating Moerdijk B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mail adres

Waarom Deege Coating Moerdijk B.V. deze gegevens nodig heeft
Deege Coating Moerdijk B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch met u contact op te kunnen nemen als u daar om heeft verzocht en om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen. Daarnaast kan Deege Coating Moerdijk B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaart Deege Coating Moerdijk B.V. deze gegevens
Deege Coating Moerdijk B.V. verwerkt uw persoonsgegevens in haar klantenbestand en relatiebeheer. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u een digitaal formulier invult en verstuurd, dan wordt dat formulier gedurende 1 maand digitaal opgeslagen in onze backup. De reden hiervoor is, dat wij er zeker van willen zijn dat uw formulier ook daadwerkelijk bij ons is ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen wij via deze backup uw formulier alsnog opvragen. U hoeft dat dan niet nogmaals in te vullen.

Het delen van verkregen persoonsgegevens
Deege Coating Moerdijk B.V. verstrekt uw gegevens alleen aan de benodigde partijen en instanties om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren. Gegevens verwijderen is alleen mogelijk indien de informatie niet wordt gebruikt om te kunnen doen aan wettelijke verplichtingen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deege-coating.nl. Deege Coating Moerdijk B.V. zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Deege Coating Moerdijk B.V. bovengenoemde punten niet naleeft.

Beveiliging persoonsgegevens
Deege Coating Moerdijk B.V. neemt de bescherming van uw en onze eigen gegevens serieus, en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons, of een e-mail naar Info@deege-coating.nl sturen.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Lees onze cookieverklaring.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deege Coating Moerdijk B.V. is als volgt te bereiken
Postadres: Kievitweg 2 – 4791 RW Klundert – Nederland
Vestigingsadres: Kievitweg 2 – 4791 RW Klundert – Nederland
Telefoon: 0031-168.389.300
Mail adres: info@deege-coating.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bel mij